RYD GENEL KURUL İLANI/15 Mart 2016

GENEL KURUL İLANI
RİSK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2016, Salı günü, saat 17.00’da Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Kule 1 Kat:41 Levent/İstanbul  adresinde yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk ilk toplantıda sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016, Çarşamba günü, aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi aşağıdadır.

Saygıyla üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu adına
                                                                                                           Başkan
                                                                                                     Gamze Yalçın 
GÜNDEM:

1.  Açılış ve saygı duruşu
2.  Başkanlık Divanı seçimi
3. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3.  Geçen çalışma dönemine ait faaliyet raporunun ve bilançonun okunması
4.  Denetleme Kurulu Raporunun okunması
5.  İbra
6.  Gelecek dönem çalışma programı ve tahmini bütçenin okunup onaylanması
7.  Dilek ve Öneriler
8.  Kapanış

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir