Yönetim Kurulu

Türk Bankacılık sektöründe son yıllarda öncelik kazanan, yaşanan krizler ile birlikte sektörde yerleştirilmesi kaçınılmaz olan ve önümüzdeki dönemde de yeni bankacılık ortamında mutlaka ihtiyaç duyulacak risk yönetimi kültürü ve sistemi, uluslararası piyasalarda da daha çok son 20 yıla damgasını vuran, yeni ve sürekli gelişen bir konu. Türkiye’de, risk yönetimi sistemlerinin yerleştirilmesine ilişkin çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmekte.

2002 yılı Nisan ayında kurulan Risk Yöneticileri Derneğinin amacı risk yönetimi konusunda ortak bir platform oluşturmak. Bu amaçla Dernek çalışmaları ülkemizde sürekli gelişmekte olan bu disiplinin temellerinin sağlam atılmasına katkıda bulunmak, eğitim ve seminerler ile bilgi birikimi sağlamak çerçevesinde gerçekleştirilmekte. Bu faaliyetlerin yanısıra, risk yönetimi uygulaması ile ilgili etik ve profesyonel standartların belirlenmesine yönelik ortak bir yaklaşımın geliştirilmesi de hedeflerimiz arasında. Hedeflerimize paralel olarak faaliyetlerimizi üç alanda yürütmekteyiz. Mesleki konuşmaların yer aldığı ve düzenli aralıklarla yapılan dernek toplantıları, üyelerimizin çalışmakta olduğu komiteler aracılığıyla gerçekleştirilmekte olan mesleki geliştirme çalışmaları ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitim hizmeti.

Risk yönetimi uygulamaları konusunda yurtdışındaki gelişmelerin etkin olarak izlenebilmesi, farklı ülkelerdeki risk yönetimi uygulayıcılarıyla bilgi paylaşımı ve bu yolla risk yönetimi uygulamaları konusunda destek sağlanabilmesi amacına yönelik olarak Derneğimiz, uluslararası bir risk yönetimi organizasyonu olan GARP’la da (Global Association of Risk Professionals) bazı ortak etkinlikler düzenlemektedir.

Yönetim Kurulu

Hürdoğan
Irmak
Zeynep Aydın Demirkıran

Recep
Bildik
Emre Kahraman

Egemen
Baykan

Cemile
Öz
Kaan Aktan
Berk Timur Alver
Melih Emre Turan