Genel Kurul İlanı – 31 Mart 2023

RİSK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ‘NDAN

Derneğimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 Cuma günü saat 15:30’da İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13.04.2023 Perşembe günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu adına

Başkan

Hürdoğan IRMAK

Gündem:

  1. Başkanın açılış konuşması
  2. Divan heyetinin seçilmesi
  3. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
  4. Faaliyet raporunun ve bilançonun okunması
  5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması
  6. Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası
  7. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  8. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
  9. Kapanış