Genel Kurul İlanı – 31 Mart 2022

İstanbul 16.03.2022

GENEL KURUL İLANI

RİSK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ‘NDAN

Derneğimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 Perşembe günü saat 15:30’da İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11.04.2022 Pazartesi günü aynı gündemde, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu adına

Başkan

Hürdoğan IRMAK

Gündem:

  1. Başkanın açılış konuşması
  2. Divan heyetinin seçilmesi
  3. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi         
  4. Faaliyet raporunun ve bilançonun okunması
  5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması
  6. Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası
  7. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  8. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
  9. Kapanış