Genel Kurul İlanı 28 Mart 2024

RİSK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ‘NDAN

Derneğimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 Çarşamba günü saat 15:30’da İş Kuleleri Kule 1 Kat 35 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15.04.2024 Pazartesi günü saat 15:30’da İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu adına

Başkan

Hürdoğan IRMAK

Gündem:

1) Başkanın açılış konuşması

2) Divan heyetinin seçilmesi

3) Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

4) Faaliyet raporunun ve bilançonun okunması

5) Denetleme Kurulu Raporunun okunması

6) Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası

7) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

8) 2024-2027 dönemlerine ilişkin Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi

9) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

10) Kapanış