Genel Kurul İlanı – 26 Mart 2021

GENEL KURUL İLANI

RİSK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021, Cuma günü, saat 16:00’da QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdürlük Kristal Kule Büyükdere Cad.No: 215 4. Levent – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

 

Gerekli çoğunluk ilk toplantıda sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı 2 Nisan 2021, Cuma günü, aynı saatte Point Hotel Barbaros, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 PK: 34394 Şişli / İstanbul adresinde  yapılacaktır.

 

Genel Kurul gündemi aşağıdadır.

 

Saygıyla üyelerimize duyurulur.

 

 Yönetim Kurulu adına

Başkan

Zeynep Aydın Demirkıran 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Başkanlık Divanı seçimi
 3. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
 4. 2019 yılına ait faaliyet raporunun ve bilançonun okunması
 5. 2020 yılına ait faaliyet raporunun ve bilançonun okunması
 6. 2019 yılına ait Denetleme Kurulu Raporunun okunması
 7. 2020 yılına ait Denetleme Kurulu Raporunun okunması
 8. 2019 yılı İbra
 9. 2020 yılı İbra
 10. Gelecek dönem çalışma programı ve tahmini bütçenin okunup onaylanması
 11. 2021-2024 dönemlerine ilişkin Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış