Koşullar

Üyelik Koşul ve İşlemleri

Finans, sanayi, ticari, banka ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda risk  yönetimi ile ilgili işlerde görev yapmakta olan yüksek okul mezunu kişiler, risk yönetimi ve ilgili alanlarda bu işi icra eden veya  geçmişte icra etmiş, kişiler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan/yapmakta olan öğretim görevlileri, risk yönetimi alanında veya  ilgili konularda yüksek lisans veya doktora çalışması olan kişiler arasından derneğe ve mesleğe katkısı olan kişiler dernek üyesi olabilirler.

Derneğe yukarıda sayılan üye olabilecek kişiler, bir dernek üyesinin tavsiyesi ve yönetim kurulu kararı ile belirlenecek formu doldurmaları, imza etmeleri ve başvurunun yönetim kuruluna ulaştırılması ile aday olabilirler. Adayın üyeliği, yönetim kurulu toplantısında, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile onaylanır.

Üyelik Formu’nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi ve eğer talep onaylanmış ise üyeliğe kabulü bildiren yazı ile onbeş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir.

Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.