Genel Kurul Toplantısı ilanı

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2017, Çarşamba günü, saat 16:00’da Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Kule 1 Kat:41 Levent/İstanbul  adresinde yapılacaktır.

           

Gerekli çoğunluk ilk toplantıda sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017, Salı günü, aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi aşağıdadır.

 

Saygıyla üyelerimize duyurulur.                        

                                                                                             

 Yönetim Kurulu adına

                                                                                                           Başkan

                                                                                                     Gamze Yalçın 

GÜNDEM:

  

1.   Açılış ve saygı duruşu

2.   Başkanlık Divanı seçimi

3.   Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına

      yetki verilmesi         

4.   Geçen çalışma dönemine ait faaliyet raporunun ve bilançonun okunması

5.   Denetleme Kurulu Raporunun okunması

6.   İbra

7.   Gelecek dönem çalışma programı ve tahmini bütçenin okunup onaylanması

8.   Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

9.   Dilek ve Öneriler

10. Kapanış